Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/77

此頁尚未校對


   有水草路通北套阿濟山及巴里坤 博囉呼都克舊作布魯湖墩伊克伊瑪干呼圖克舊作伊克

   衣馬幹古墩特卜什呼都克舊作鐡布什古墩今並改橋灣堡在州東二百七十里有土

   城 本朝雍正十年築南北二門設都司駐守距本營十五里陸道溝有牧馬廠東南至柳溝堡四

   十里自堡西北行九十里為東黄蘆岡又九十里為尖山子又九十里為東長流水又一百里為白

   芨芨灘又一百里至馬蓮井别自茨窩西北行一百二十里為烏拉大泉又北七十里為蘆岡泉又

   北八十里為半池泉為州東北境接哈密界踏實堡在州西南九十里東北至雙塔堡一

   百二十里西至塔兒泉驛七十三里城周一里八分 本朝雍正五年築六年設守備駐守十年改

   設都司乾隆四十四年改設千總距本營一百二十里石包城有牧馬廠又州西二道林有瓜州營

   牧馬廠其西南一百里有巴圖墩二百里有石堡城通雪山後要路俱有兵戍守自石堡城而南五

   十里至三道宮皁河又二百五十里至額爾德尼布拉克有二路一東至伊克錫爾哈勒津水源二