Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/111

此页尚未校对


  郡丹陽即秦之鄣郡也至三國呉寶鼎元年分餘杭臨安於潛屬呉興郡晉及宋齊梁

  因之陳禎明元年置錢塘郡屬呉州隋廢郡置杭

  州仁夀中置總管府大業初府罷三年改曰餘杭

  郡唐武德四年復置杭州開元時屬江南東道天

  寶元年改餘杭郡乾元元年復爲杭州屬浙江西

  道貞觀元年分天下爲十道是時浙江諸州俱屬江南道至開元二十一年分天下爲十五道

  杭州屬江南東道景福元年賜號武勝軍尋廢光化初移

  鎮海節度使來治唐書方鎮表至德二載置江東防禦使治杭州乾元元年置浙

  江西道節度副使兼餘杭軍使二年廢龍紀二年置杭州防禦使景福元年賜號武勝軍二年廢光

  化初徙鎮海軍節度使治杭州五代時錢鏐建呉越國鏐都杭州稱西府