Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/163

此页尚未校对


   里有紫溪水溉田貞元十八年令杜泳開舊志有上溪在昌化縣西北六十里東流十七里為巨溪

   又東為雙溪中有洲水分南北過此復合為一又南十五里至下阮村名下阮溪又南至柳相山下

   為柳溪又東入於潛縣界至縣東南四十里合西溪桐溪在於潛縣西東南流入分水縣界水

   經注桐溪水出於潛縣北天目山東面有瀑布下注數畝深沼名曰蛟龍池池水南流逕縣西為西

   溪又東南與紫溪合名為紫溪流逕白山之隂至桐廬縣東為桐溪縣志謂之西關溪源出翔鳳林

   之尖頂經細荆口有潭形如仰箕名曰箕潭瀑布又從峻壁下注匯為蛟龍上中下三池又東興東

   關溪合又南與雙清正清二溪合又南至雙溪口與虞溪合又南經縣西岝㟧山名為錦江又南流

   名浮溪又南合藻溪水又南合交溪水又東南與昌化紫溪合因通名紫溪又東南流經白山之隂

   又西南流復折而東周旋盤𢌞是為印渚又南入分水縣界交溪在於潛縣西十五里有二

   源一出縣西南浪山塢曰浪溪一出縣西北白沙關曰柳源二水合流名交溪又東南合昔溪水入