Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/13

此页尚未校对


  製柏堂竹閣用蘇軾韻詩並  御書扁額中和堂在仁和縣鳯凰山下本錢鏐閲禮堂

  宋時為郡治至和二年郡守孫沔建堂易名中和建炎三年高宗臨幸改為偉觀清暑堂

  在府舊治左宋治平三年郡守蔡襄建自為記及書刻石堂上三瑞堂在昌化縣治後宋景

  定中邑中産瑞麥嘉禾嘉粟令劉宗憲獻於朝理宗賦詩記之以賜輔臣因建堂夢謝亭

  在錢塘縣靈隱山晏殊𩔖要謝靈運父居㑹稽因不宜子息乃於錢塘杜明師舍𭔃養師夜夢東南

  有賢人來訪及曉乃靈運至因以名亭陸羽記一名客兒亭客兒靈運小宇也冷泉亭輿

  勝覽在錢塘縣飛來峯下唐刺史元藇建白居易有記翠微亭在錢塘縣靈隱山飛來峯

  半宋紹興十三年韓世忠建即跨驢行遊處時岳飛死岳曽有登池州翠微亭詩故名此亭以憶岳

  放鶴亭在錢塘縣孤山北宋林逋舊廬逋性愛梅又嘗蓄兩鶴時泛小艇遊西湖客至

  童子開籠縱鶴逋即歸元至元閒提舉余謙葺其墓復置梅數百本於山搆梅亭其下 本朝康熙