Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/2

此页尚未校对


大清一統志

 杭州府

︹古蹟︺錢塘故城在今錢塘縣西秦置始皇三十七年東遊過丹陽至錢塘漢為西部都尉

  治後漢省中平二年封朱㒞為錢塘侯蓋是時復置也孫策入會稽以程普為呉郡都尉治錢塘水

  經注靈隱山下有錢塘故縣浙江逕其南元和志錢塘記云昔一境逼近江流縣理靈隱山下今餘

  址猶存郡議曹華信立塘以防海水乃遷理此地隋平陳以後縣頻遷置貞觀四年定於今所寰宇

  記隋開皇十年自餘杭移州理錢唐十一年復移州於柳浦西依山築城即今郡是也咸淳臨安志

  古州城隋楊素創周𢌞三十六里九十步唐大順元年錢鏐築新夾城五十餘里景福二年鏐又築

  羅城自秦望山由夾城東亘江干洎錢塘湖霍山范浦周七十里宋紹興二十八年增築内城及東

  南之外成附於舊城内城亦曰皇城周九里府志至正十九年張士誠更築府城周六千四百丈