Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/40

此页尚未校对


   聖祖仁皇帝御書保障江山四字勒石雍正四年  勅封誠應武肅王重建乾隆十六年

  二十二年二十七年三十年四十九年  高宗純皇帝五次臨幸俱有  御製表忠觀詩

  並  賜忠順遺庥扁額昭節廟在錢塘縣保安坊其神曰喬亢陸軌仕周為殿侍三

  班宋祖受禪亢軌閉門拒之太祖自他門入二人自殺命祠祀之南渡復立廟於杭後祐護郡城火

  災事聞孝宗賜額昭節昭貺廟在仁和縣渾水閘東祀宋張夏夏景祐中為兩浙漕使作

  石隄捍江人感其功立祠隄上 本朝雍正三年  勅封靜安公春秋致祭又安濟廟在錢塘

  縣馬坡街亦祀夏正學祠在富陽縣北三十五里祀宋周邵二程張朱及明薛胡陳王十

  三忠祠在仁和縣豐樂橋東祀宋高永能景思誼程博古三忠皆元豐五年死事銀州

  靈衞廟在錢塘縣西北慶忌塔後祀宋縣令朱蹕及尉曹將金勝祝威皆建炎三年力戰死

  安化王祠在海寕州三管墩去縣五十里祀宋王稟稟青州人守太原金兵破城赴