Page:Sibu Congkan Xubian200-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-102.djvu/102

此页尚未校对


  洪武中築 本朝雍正乾隆中屢修嘉善縣城周六里有奇門四水門五濠廣六丈明嘉

  靖三十二年築 本朝雍正乾隆中屢修海鹽縣城周九里有奇門四水門三東瀕海西

  南北三面有濠廣六丈九尺明洪武十七年築 本朝雍正乾隆中屢修石門縣城

  里有奇門五水門五濠廣三丈有奇明嘉靖三十四年築 本朝康𤋮雍正乾隆中屢修平湖

  縣城周九里有奇門五水門五濠廣五丈明嘉靖中築 本朝雍正乾隆中屢修桐鄉

  縣城周五里有奇門四水門四濠廣六丈明嘉靖三十二年築 本朝雍正乾隆中屢修

 ︹學校︺嘉興府學在府治西北宋紹興中建 本朝順治康熙中屢修入學額數二十五名

  嘉興縣學在縣治東明嘉靖十四年遷建 本朝順治十三年修康熙年間屢修入學額

  數二十五名秀水縣學在縣治東明宣德五年建 本順治十四年修康熙年間屢

  修入學額數二十五名嘉善縣學在縣治西明宣德五年 本朝康熙年間三次修