Page:Sibu Congkan Xubian200-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-102.djvu/128

此页尚未校对


 ︹隄堰︺海塘在海鹽縣東半里平湖縣東南三十四里東與江蘇松江府金山縣西與杭州府海

  寕州接界長一百五十餘里唐時築曰捍海塘元至正間縣尹顧泳重修改名太平塘明初易土以

  成化八年副使楊瑄改舊塘為陂陀形凡二千三百文宏治中縣令王璽繼修石皆縱橫相制後

  遵其法呼為様塘嘉靖中僉事黄光昇増築其法益備萬厯五年及十六年皆再築 本朝屢加修

  乾隆四十五年   聖駕南巡改建石塘益昭完固孟宗堰在嘉興縣東南明嘉靖三

  十三年官〇敗倭寇於此又馬塘堰在縣南七里宋王存九域志秦始皇東巡至此改長水鄉為由

  拳遏水為堰斬馬祭之而去今稱馬塘涇杉青堰在秀水縣東北五里運河所經一名杉青

  閘寰宇記朱買臣妻改嫁杉青閘吏後羞死今城北四里有死亭灣即買臣妻自溺處宋史孝宗紀

  建炎元年生於秀州杉青閘之官舍通志舊有杉青閘巡檢今裁石門堰在石門縣北十

  八里有渡五車口堰在桐鄉縣北運河塘右相近有永新堰 按舊志海平兩縣古堰百