Page:Sibu Congkan Xubian200-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-102.djvu/135

此页尚未校对


  今額有  御製詩並 御書標示三乘四字扁保安寺在秀水縣西北五十里舊

  爲通聖蘭若東晉時建梁時賜額保安唐陸贄有記慈雲寺在嘉善縣治西北唐建名保安

  宋改今額資聖寺在海鹽縣西本光興寺晉右將軍戴威之宅捨爲寺見吳郡陸崧塔記宋

  天禧二年改今額金粟寺在海鹽縣西南金粟山下呉赤烏中建明宋濂有記寺有藏經

  其頁内襯紙甚佳書畫家皆珍之 本朝康熙五年雍正五年  御賜聯對法善寺

  在海鹽縣西南三十里舊名通元寺呉大帝孫權呉夫人捨宅置宋祥符元年改今額中有凖僧塔

  鹿苑寺在海鹽縣西北三十五里輿地紀勝魯宗道初宰是邑夢胡僧來迎叅政及瞻羅漢

  像與所夢符合後果叅大政崇福寺在石門縣西本名常樂寺天監二年建宋天禧二

  年改今額又縣東有廣福寺縣西祇園寺俱梁天監中置棲心寺在平湖縣當湖明建名化

  成菴本朝康熙四十一年 賜今額惠雲寺在桐鄉縣治西北後周廣順初建本