Page:Sibu Congkan Xubian200-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-102.djvu/16

此页尚未校对


  之曰羣書拾補所自著有抱經堂集儀禮注疏詳校鍾山札記龍城札記廣雅注等書卒年七十九

  姚成烈錢塘人乾隆乙丑進士由吏部主事擢臺諌請於  聖躬祈雨時緩決重囚引

  證經史言甚摯外任司道巡撫在粤西時修仁令獲訟猾因病死有指爲濫刑斃命者成烈以實聞

   嚴㫖切責堅執不移  命下刑部推勘事得白成烈適  召見極𫎇  宸奬

  官至禮部尚書王際華字秋瑞錢塘人乾隆乙丑第三人及第授編修入直 南書房厯官

  户部尚書時修四庫全書際華爲總栽並兼 武英殿事綜覈勤勩卒諡文莊趙佑字啟人仁

  和人乾隆壬申進士由庶吉士授編修官至都察院左都御史性儉約授徒資朝夕四典鄉試五視

  學長於論文每卷必署其得失視學所至嚴行月課訓士以孝友大本士論稱其愛人如慈父誨人

  如嚴師試武生童取其騎射出衆者編入行伍約束之至今放行焉胡高望字豫堂仁和人

  乾隆辛已第二人及第授編修官至都察院左都御史厯掌文衡有清望直 上書房三十年竭誠