Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/15

此页尚未校对


  臺薦與官辭不就鄉人稱孝隱先生洪武中旌其閭程本立字原道崇德人少有大志聞金

  華朱克修得朱子之學往從之游洪武中以明經薦為秦府引禮舍人後改周府禮官坐累謫雲南

  馬龍他𭅺甸長官司吏目土酋煽亂本立單騎往諭悉感悅後復叛西平侯沐英等屬本立行縣典

  兵事且撫且禦本立不避艱險往來綏輯凡九年民夷安業建文初徵入翰林預修太祖實錄遷右

  僉都御史出為江西副使未行燕兵入自縊死福王時贈太常卿諡忠介 本朝乾隆四十一年

   賜諡節愍楊任嘉興人洪武中由人材起家厯官袁州致仕靖難師起引疾歸後黄子澄

  至任家謀舉事為人告被執磔死福王時贈太僕少卿 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍

  葉春字景暘海鹽人起家掾吏厯禮部𭅺中遷福建右叅政與熊㮣巡視應天蘇杭等八府既

  還復奉命涖浙西凡三治事於鄉人無議其私者官至刑部右侍𭅺吕原字逢原秀水人正統

  時鄉試第一廷試第二授編修厯左春坊大學士天順初改通政司叅議兼侍講尋入内閣石亨曹