Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/130

此页尚未校对


   堠於此明嘉靖間築城堡東南峙一小山僅高尋丈名昌國山潮汐於此分流巾子山

   海縣東北二里山形卓立如巾幘與招寶山相控峙爲潮水岀入之障宋德祐二年張世傑提師入

   定海先遣都統卞彪說降世傑斷其舌磔之於巾子山下明嘉靖間於山巔建越國公祠以祀世傑

   鼓吹山在象山縣東八里峯巒崒嵂巖壁空虚天將雨洞中有聲如鼔吹雙泉山

   在象山縣東四十里海中上有二穴出泉味甘冽西殊山在象山縣東南海中六十里又

   東南二十里爲東殊山韭山在象山縣東南一百里海中產大韭徧地形勢巍峩島嶴深遠

   明嘉靖中倭巢於岑港山張四維以舟師擊之韭山洋即此又百里曰大薤山山產大薤卓峙大洋

   直望日本倭船往來毎視此爲凖玉几山在象山縣南十五里縣治案山三萼山

   在象山縣南六十里海中上有三峯一名三仙島至春雜花盛開綺麗絶勝東西濤山

   在象山縣南海中一百二十里四面風濤未嘗少息因名大佛頭山在象山縣南一百五