Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/26

此页尚未校对


  浚往景所景横刀瞋目叱之浚乃正色責其翻背徑去不顧景嘆曰是真司直也然密銜之义勸張

  嵊起義卒被殺沈君理字仲倫呉興人博涉經史尚會稽長公主高祖受禪拜駙馬都尉封

  永安亭侯出為呉郡太守是時兵革未休百姓荒𡚁君理招集士卒修治器械民下悦附深以幹理

  見稱世祖嗣位為左民尚書遷右僕射卒贈開府儀同三司謚貞憲︹陳︺沈洙字宏道武康人

  少方雅好學不妄交游通三禮春秋左氏傳精識强記五經章句諸子史書問無不答仕梁為尚書

  祠部郎武帝受禪累官至尚書左丞沈恪字子恭武康人深沈有幹局仕梁為廣州㕘軍除員

  外散騎侍郎侯景圍臺城恪晝夜拒戰及武帝討景恪起兵相應賊平監呉興郡武帝受禪令恪勒

  兵衛敬帝如别宫恪謝曰恪身經事蕭家來今不忍見此事分受死耳决不奉命帝嘉其意不復逼

  後官廣州刺史綏懷安輯嶺表賴之卒年七十四謚曰元章昭達字伯通武康人性倜儻輕

  財尚氣文帝為呉興太守因委以將帥討平王僧辯杜龕張彪天嘉四年討陳寶應遂定閩中累功