Page:Sibu Congkan Xubian203-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-105.djvu/42

此页尚未校对


  建討逆復城之功淳祐二年進觀文殿學士致仕所著周易約説或問洪範統論中庸約説大學解

  論語大意孟子解春秋三傳通議等書張虙宇子宓慈谿人慶元進士為大學生輪對言立

  國有大經人主當以靜制天下之動帝嘉納焉遷國子博士以亢旱上疏語皆切直厯著作佐郎陳

  邊事二病出知南康有恵政端平初召為國子司業兼侍講以禮記月令進讀分為十二卷乞按月

  觀之官至國子祭酒卒諡文靖孫萝觀字守叔慈谿人寶慶進士厯知寕國府遷司農少卿

  輪對言今内外之臣恃陛下以各遂其私而陛下獨無一可恃可為寒心次論郡國當為斯民計朝

  廷當為郡國計帝善其言進起居郎抗論益切以集英殿修撰知建寕府卒官夢觀退然若不勝衣

  然義所當為奮往直前其居敗屋數間布衣蔬食而重名節云呉從龍字子雲奉化人官建

  康府統制紹定初李全犯揚州從龍為先鋒赴敵援絶被擒使至泰州城下誘降從龍大呼曰我統

  制呉從龍也馬中矢被執至此揚州無恙泰州城堅宜死守賊怒寸磔之詔襃其忠立祠祀之