Page:Sibu Congkan Xubian204-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-106.djvu/17

此页尚未校对


   前臥龍擁其後稽山出其東秦望直其南祝穆方輿勝覽

  ︹風俗︺飯稻羮魚或火耕而水耨果隋蠃蛤不待賈而

   足地勢饒食無饑饉之患史記貨殖傳勤儉好學絃

   比屋宋嘉泰志晉遷江左中原衣冠之盛咸萃於越為

   六州文物之藪高人文士雲合景從司馬相郡志有陂

   池灌溉之利絲布魚鹽之饒

  ︹城池︺紹興府城周二十里有奇門五水門四元至正中增築西南隸山陰東北隸會稽城

   濠在東南者皆有隄以障湖水西因渠漕抵江北引衆水入海 本朝順治雍正年間屢加修葺乾

   隆三十一年重修蕭山縣城周五里門四水門三濠廣三丈明嘉靖三十二年築 本

   朝順治雍正年間屢修乾隆三十一年重修諸暨縣城周四里門四水門三明嘉靖中