Page:Sibu Congkan Xubian204-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-106.djvu/90

此页尚未校对


  在山陰縣東北戒珠坊祀明劉宗周祁忠恵祠在山陰縣西北柯山對河寓山園祀明祁

  彪佳又會稽縣羅門坂亦有祠章節愍祠在會稽縣十二都祀明章尚絅陳烈愍

  祠在會稽縣朝東坊祀明陳孔敎湯太守祠在會稽縣開元寺内祀明知府湯紹恩又

  有祠在三江閘口 本朝雍正三年  勅封安江伯春秋致祭

 ︹寺觀︺能仁寺在府南二里晉許詢捨宅建號祇園寺呉越時重建宋改名府西北二里尚有

  小能仁寺故郡人謂此寺為大能仁寺大善寺在府東一里有七層浮圖梁天監三年

  寺内屋棟尚有梁時題字光相寺在府西北三里後漢太守沈勲宅東晉義𤋮二年宅有瑞

  光遂捨為寺安帝賜額光相大中禹跡寺在府東南四里晉驃騎郭偉建唐會昌廢

  大中復興賜今名門為大樓奉五百羅漢甚壯麗龍華寺在山陰縣治東都賜里梁江總

  六世祖宋尚書右僕射於元嘉年建見總修心賦序今俗呼龍王堂戒珠寺在山陰縣蕺山