Page:Sibu Congkan Xubian205-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-107.djvu/83

此页尚未校对


  職官俱於 本朝乾隆四十一年列入祀典王毓蓍字元趾㑹稽諸生受業於劉宗周杭

  州失守宗周絶粒未死毓蓍上書𭄿早自裁遂自投栁橋下先宗周死 本朝乾降四十一年列入

  祀典又王國宜嵊人昌平破與父馬佐同死生員潘集周⺊年俱㑹稽人生員朱瑋山隂人生員𫝊

  日炯諸暨人浙東破俱殉節死又布衣倪文徵山隂人為𫎇師紹興破掘坎坐缸中自瘞死俱於

  本朝乾隆四十一年列入祀典

 ︹本朝︺沈文奎字清遠㑹稽人客遊遼左   太宗文皇帝選士登第一充秘書院纂修官

  順治元年扈從入闗仕畿南巡撫尋遷總督SKchar時江淮初定文奎綏輯有方膠州將海時行叛率

  先㑹𠞰以功進兵部尚書劉汋山隂人宗周子宗周家居講學弟子聞教未逹輒私於汋汋應

  機開譬俱有條理宗周死明唐魯二王遣使祭誘汋官汋辭杜門絶人事考訂遺經以竟父業所臥

  榻假之祁氏臨終強起易之曰吾安可終於祁氏之榻陶宏才㑹稽人官東安縣典史順