Page:Sibu Congkan Xubian205-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-107.djvu/91

此页尚未校对


   有詩胡惟宏字大生會稽人父患痼疾惟宏侍湯藥衣不解帶者十五年雪夜父渴思

   食梨城門已扃遂繞城隍號泣忽見一軍士指負堞一舍引之去得梨以歸詰旦往謝堞下不復有

   舍惟關忠義祠在焉始悟為神使父殁營𦵏東湖負土石建堤植木人稱孝子堤 按山陰縣有

   孝子高啟燮俞昌祚會稽縣有孝子徐烈謝宗岳施元龍諸暨縣有孝子周茂樞樓墨林樓永敬上

   虞縣有孝子葛延廉王金璧王全琮錢𡷫張成元張宏毅陳啟麟胡元彪陳作霖俱於乾隆年間先

   後 旌表又山陰縣孝子胡書煜蕭山縣孝子汪洪海上虞縣孝子胡鍈並於嘉慶年間 旌表

   周長發字蘭坡山陰人雍正甲辰進士選庶吉士改知縣復教諭乾隆元年召試博學宏詞

   授檢討才思敏贍入直上書房官至侍讀學士著有賜書堂文集胡天遊字穉威山陰人

   副榜貢生雍正十三年舉博學宏詞入京師大學士鄂爾泰問以兩戒形臠九乾𨇠度八十一家文

   墨口汨汨如傾海爾泰大驚嗣因 廷試報罷延為三禮館纂修四方求詩文者麕至公卿爭欲致