Page:Sibu Congkan Xubian206-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-108.djvu/152

此页尚未校对


  五十里晉永和三年分鄞縣 置寕海縣 屬臨海郡開皇三年廢郡併入章安 縣永昌元 年於廢縣

  東二十里又置載初元年移就縣東十里縣志晉縣治白嶠唐初復置治海遊永昌初復置治廣度

  里即今縣治孫恩城在太平縣西温嶺上相傳孫恩所築鎮亭在寕海縣西北八十

  里台紹寕三府界漢 書地理志㑹稽郡鄞有鎮 亭 黄 山樓在黄巖縣東北一里宋今楊圭

  建叅政樓鑰書扁分繡閣在府治通判廳左宋洪适建玉霄閣在天台縣天台

  山宋陸遊有詩靜鎮堂在府治唐李嘉祐為守竇常贈序有雅登郎位靜鎮方州之句因名

  君子堂在靜鎮堂前宋畢士安來守真宗嘗有君子人之稱後人因以名堂和青堂

  在府治取唐杜甫雲水長和島嶼青之句為名樂山堂在府治宋守尤袤建巖老堂

  在仙居縣治東宋皇祐間縣令陳襄建 三 瑞堂在臨海縣主簿廳西宋洪皓建時桃實荷

  花竹幹有連理之瑞已而生子适後适以貳車行縣題詩云近事詰甘棠指此祥也又有交翠亭亦