Page:Sibu Congkan Xubian207-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-109.djvu/107

此页尚未校对


  普濟橋在蘭谿縣西北十五里女兒渡宋紹興中維百艘以梁溪上名普濟橋後更名

  望雲今橋廢仍以舟濟叱馭橋在東陽縣東迎陽門外夾溪橋在東陽縣東一

  百里明嘉靖中建長三十丈羣山中斷兩岸壁立其水懸流而下匯為十八渦橋亘其間如綴絶綆

  興濟橋在義烏縣東三里跨東江宋慶元三年令薛揚祖建名薛公橋淳祐中重建易今

  名長四十二丈仁政橋在永康縣東南三十步舊名大花橋元至元中改建南橋

  江縣南一里跨浦陽江宋元符中錢遹建亘三十大下釃水為九道元至正中重修又築堤三百餘

  丈以障水人行橋上儼然圖畫

 ︹隄堰︺蜀墅塘在義烏縣南蜀山下周十里溉田千餘畝鶴塘在浦江縣東十五里廣袤

  數里灌田二千餘畝富民堰在東陽縣東堰上言溪水長七里分溉田數十萬畝社陂

  堰在東陽縣東南乘驄鄉又名都督堰長七百餘丈灌田百餘頃長安堰在武義縣西二