Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/129

此页尚未校对


   籍後以寶文閣直學士知中山府以疾丐祠渙之性淡泊恬於仕進每云乘車常以顛墜處之乘舟

   常以覆溺處之仕宦常以不遇處之則無事矣其歸趣如此劉正夫字德初西安人未冠

   入太學有聲與范致虚呉材江嶼號四俊元豐八年舉進士厯左司諫時方究蔡邸獄正夫入對徐

   及淮南尺布斗粟之謡帝感動解散其獄累拜中書侍郎進少宰以疾致仕毛滂字澤民江

   山人元祐中蘇軾守杭滂為法曹軾見其文深器重之後薦於朝擢知秀州所著有東堂集

   注字聖可西安人舉進士知南陵高苑富陽三縣皆以治辨稱徽宗召為殿中侍御史蔡京免相

   留京師注疏其擅持威福動摇中外交植黨與京遂致仕因彗星見又極言京罪惡京始出居錢塘

   注復采當世之急務曰省邊事足財用收士心禁技巧皆切於世務官至左諫議大夫徐揆

   字宅卿衢州人遊京師入太學靖康元年試開封府進士為舉首欽宗詣金營不歸揆率諸生扣南

   薰門以書抵二酋請車駕還闕二首見書使以馬載揆至軍詰難揆厲聲抗論為所殺建炎二年