Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/41

此页尚未校对


  邵玘字以先蘭谿人永樂進士授御史巡按江西廣東福建所過人不敢犯仁宗監國知玘亷

  直有重獄輙付玘宣宗擢為南京左副都御史奏黜御史不職者十三人簡黜諸司庸懦不肖者八

  十餘人風紀大振與北臺顧佐齊名卒於官玘負氣持身亷内行修潔母喪哀毁芝再產於庭

  勝字仲高湯溪人永樂舉人授刑部主事累遷郎中知武昌府未幾調蘇州府勝亷靜精敏下不

  能欺嘗曰吏貪吾不多受牒隷貪吾不行杖獄卒貪吾不繫囚由是公庭清肅民安而化之居七年

  超授江西左布政使卒於官章懋字德懋蘭谿人成化二年試第一成進士選庶吉士授

  編修疏諫元夕張燈廷杖謫官累遷福建按察司僉事平沙尤賊滿考入求致仕既歸屏跡不入城

  府奉親之睱專以讀書講學為事弟子執經者嘗數十百人貧無供具惟脱粟菜羹而己四方稱為

  楓山先生家居二十餘年中外交薦部檄屢起之以親老辭宏治中起為南京國子監祭酒六館士

  翕然向風人人自以為得師武宗立陳勤聖學隆繼述謹大婚重詔令敬天戒五事俄引年乞休嘉