Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/47

此页尚未校对


 字君復永康人性孝友母疾禱於天請以身代夜夢神人授藥識其形色廣覔之得荆⿰氵厯疾遂愈父

 為中城兵馬指揮忤要人下吏將至重辟學顏號泣爭於刑部至齧臂血濺於庭乃𫉬釋歸弟食指

 繁推所居大宅𢌿之尚義疏財為德族黨三登鄉試副榜以恩貢生特授楚王府長史崇禎十五年

 攝江夏縣事明年張獻忠陷武昌學顔格鬬斷左臂大罵不屈為賊支解一家二十餘人殉之贈僉

 事 本朝乾隆四十年  賜諡烈愍周 鳳岐字宇和永康人萬厯進士厯官澧州㕘政

 張獻忠陷長沙轉攻澧州糧盡援絶城陷被執賊帥親解其縛諷之降鳳岐怒罵曰誓不與賊子同

 生張拳擊之賊斷其臂剖其腹而死贈都察院右副都御史 本朝乾隆四十年  賜諡忠節

 朱大典字延之金華人萬厯進士擢兵科給事中中官王體乾魏忠賢及客氏假保䕶功所

 廕錦衣許世襲大典抗疏力諫出為福建副使崇禎三年擢巡撫山東時冦亂據登圍萊累月不解

 大典集兵數萬攻之萊州圍解賊盡平進兵部右侍郎流賊陷鳳陽詔大典以總督漕運兼巡撫移