Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/49

此页尚未校对


 孝陵㕘將劾内監張其藴盜伐陵木上怒遂盡撤鎮守内監宦寺等銜之於崇禎十三年歸里明亡

 死節於天安寺 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 ︹本朝︺周世榜義烏人順治三年任順昌縣典史土冦攻城佐縣令晝夜捍禦𨚫之尋復來攻

 城陷不屈死朱之錫字孟九義烏人順治丙戌進士選庶吉士授編修厯官兵部尚書總

 督河道時黄河秋決悉心防浚得免水患山東河南𡻕大飢之錫設法賑濟全活甚多在任十一年

 加太子太傅卒  特賜祭葬瀕河之民祀之金芳義烏人官羅定州順治十年李定

 國黨攻城芳設備固守城陷被執不屈賊繫守之芳知守之者其渠也紿入火藥局擲火焉芳及凶

 渠俱轟死又李應選永康人官濟源典史順治初流冦陷城被執脅降不從死之金漢蕙

 字湘隣義烏人順治間進士厯官廣西㕘議分守右江單騎之官披荆𣗥䧟撫流亡威惠大著會冦

 變官吏俱挈印走漢蕙獨率士民守孤城援絶城陷為賊所執不屈死呉尚鉉字惟鼎浦