Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/111

此页尚未校对


   宗嘗駐蹕賜兩塔院名曰龍翔興慶德祐二年廣二王走温州陸秀夫張世傑等共會於此舊志

   昔時兩峯對峙江流貫其中後爲沙淤遂相連羅浮山在永嘉縣北寰宇記在州北八里高

   三十丈永嘉記云此山秦時從海中浮來舊志山在江北岸一峯孤立半浸江中與孤嶼相望一名

   密羅永安山在永嘉縣北八里一名北山郡之主山也峯巒連屬綿亘八里西有石崖

   懸瀑高百餘丈名曰水漈相近華嚴山永安之支隴也有石質可爲硯石門山在永嘉縣

   北十五里上多名勝謝靈運嘗遊此有詩凌福山在永嘉縣北六十里永安江中一名雞嶼

   掛綵山在永嘉縣東北二十里其山壁立燦爛有如綵繪青嶴山在永嘉縣

   東北二百里海中兩山對峙如門亦名青嶴門宋永明中郡守顔延之於此築亭望海白巖

   山在瑞安縣治東一名龍山亦名白鹿巖鳳凰山在瑞安縣東三百餘里海中南近江

   口其西有江横山兩山相對如門號鳳凰門昔時海舟往來可泊此避風夏有蜃氣覆其上明嘉靖