Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/126

此页尚未校对


   年以横嶼船屯置爲始陽復更名橫陽元和志縣北去州一百五里大足元年再置寰宇記今爲平

   陽縣以邑有平陽嶺故名羅洋舊鎮今泰順縣治本瑞安縣地明景泰中巡撫孫原貞討

   平鄧茂七葉宗留之亂奏割瑞安之義翔鄉十二里平陽之歸仁鄉六里置縣於羅洋鎮以民心向

   化賜名泰順謝公樓在府城拱辰門上謝靈運守郡時恒遊憇於此思逺樓

   城西南宋守劉述建元守阿都赤復建面西山諸峯下瞰會昌湖滄浪閣在府城内宋建

   楊蟠詩水清當自鑑無爲濯纓來鰲山閣在瑞安縣西西峴山上宋建郡守蘇起詩云賴

   有此軒相映帶盡收佳景在人寰西射堂在府城西寰宇記在温州西南二里謝靈運晚

   出西射堂詩云連嶂曡巘崿青翠杳深沈今西山寺是也讀書堂在永嘉縣治後宋謝靈運

   建有詩云虛館絶爭訟空庭來鳥雀又云既笑沮溺苦又哂子雲閣戲綵堂在府城東南舊

   郡志宋趙屼倅郡時建其父清獻公抃致仕家居屼迎以就養因取老萊子戲綵之義名堂抃有詩