Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/142

此页尚未校对


   米艘民賴以濟趙鳳儀汴人延祐四年為温州路總管創廟學延名師以淑後進瑞安飛雲

   渡舟屢為暴風所覆設法豫備立石江滸政治以能名賈達保定人泰定二年知平陽州事

   亷幹精明委讞他邑疑獄悉得其情赴省經金華有萬户伊實默者縱兵暴橫民苦之達造其門責

   以大義伊實默遂拜謝軍兵自是肅然 伊實黙舊作翼石抹今改正尊達實哩

   至正十年温州路總管時方國珍寇城官民逃散獨與千户呉世顯哈迪爾等擊卻之賊退治城

   郭繕甲兵後賊再至不敢近 尊達實哩舊作左答納失里哈迪爾舊作黒的兒今俱改正︹明︺

   王銘和州人洪武初由長淮衞指揮僉事移温州繕城濬濠悉倍於舊又加築外垣起海神山

   屬郭公山首尾二千餘丈宏敞壯麗屹然東浙巨鎮帝甚嘉之嘗請告暫還州之士女遮道送迎長

   吏皆相顧嘆自謂有愧王指揮多焉王全山東人洪武九年為温州同知處州賊葉丁香⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾

   安民多脇從延安侯唐勝宗統兵至府欲縱殺全持不可勝宗怒欲斬全全曰良民不從叛挈妻子