Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/161

此页尚未校对


  怒猶憐其才命擊獄使人諷以管仲魏徵事敬終不屈乃斬之誅其三族敬立朝慷慨美丰姿善談

  論凡天官輿地律厯兵刑諸家無不博究成祖嘗嘆曰國家養士三十年惟得一卓敬萬厯初詔建

  祠表墓福王時贈太子太保户部尚書諡忠貞 本朝乾隆四十一年  賜諡忠毅樂清

  樵夫不知姓名適負薪至港橋聞市人語云天子自焚死燕王即位假方博士卓侍郎等長吁

  失聲曰國既就篡我不願為其氓遂投橋下水中死 本朝乾隆四十一年入祀忠義祠鄭士

  達字達世瑞安人洪武中以貢任肥鄉訓導燕兵南下徇廣平有議迎附者士達毅然曰我儒官

  也若效順如綱常何激守臣相與堅壁以守不克棄官歸永樂三年坐戍右屯衞慷慨而行竟死戍

  黄淮字宗豫永嘉人洪武進士授中書舍人成祖即位召對稱㫖命入翰林直文淵閣進

  侍讀議立太子淮請立嫡以長太子立遷左春坊大學士帝再北巡淮並居守遷翰林學士以漢王

  譖下詔獄十年仁宗即位釋為通政使兼武英殿大學士進少保户部尚書及宣宗即位親征漢庶