Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/55

此页尚未校对


   天安寺在建德縣南五里宋慶厯中建寺有瀟灑亭上貴寺在淳安縣東北五十

   五里唐貞觀元年建法照寺在淳安縣東六十里唐咸通八年龍泉寺在淳安縣

   東五十五里唐咸通中建有泉一泓能出雲雨宋江公望有記圓通寺在桐廬縣西二里唐

   會昌中建無礙寺在遂安縣治西唐貞元中建紫霄觀在桐廬縣治東晉郭文嘗

   

  ︹名宦︺︹三國︺︹呉︺賀齊山陰人建安中遷咸武中郎將討丹徒黟歙賊時武強葉鄉東陽豐

   浦四鄉先降齊表葉鄉為始新縣賊平復表分歙為新定黎陽休陽等縣孫權遂立新都郡以齊為

   太守治始新加偏將軍︹南北朝︺︹宋︺羊欣南城人為新安太守以簡惠著稱

   秉之考城人為新安太守政尚簡約所得秩祿悉散之親故在郡作一書案去官仍留以付庫

  ︹齊︺蕭穎胄蘭陵人自左將軍出為新安太守吏民懷之沈瑀武康人為建德令教