Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/41

此页尚未校对


   西觀察使劾舉部刺史翦捕劇賊出兵戍彭蠡湖禁止剽刦韋宙丹之子宣宗時拜江西觀

   察使政簡易南方以為世官︹宋︺張齊賢曹州人太平興國六年為江南西路轉運使至

   官詢知饒信䖍州土産銅鐵鉛錫之所推求前代鑄法取饒州永平監所鑄以為式𡻕鑄五十萬貫

   先是諸州罪人多錮送闕下路死者十常五六齊賢道逢所送索牒視之率非首犯悉伸其𡨚因力

   言於朝後凡送囚至京請委强明吏慮問不實則罪原問官自是江南送罪人者減大半凡江南前

   代𡚁政悉論免之齊賢居使職勤究民𡚁務行寛大江左人思之不忘王濟饒陽人大中祥

   符三年徙知洪州兼江南西路安撫使屬𡻕旱民饑躬督官吏為糜粥日親嘗而給之錄饑民為州

   兵全活甚衆凌䇿宣州涇人真宗時授江西轉運使饒州產金嘗禁商市鬻或有論告逮繫

   滿獄䇿請縱民販市官責其算人甚便之張士遜陰城人為江西轉運使辭王旦求敎旦曰

   朝廷榷利至矣士遜迭更是職思旦之言未嘗求利識者以為知大體周湛鄧州穰人仁宗