Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/69

此页尚未校对


  界閩妖人聚山中謀不軌圍鉛山日瑞擊敗之搗其巢侯峒曾嘉定人崇禎中遷江西提

  學參政益王勢方熾嵗試黜兩宗生王怒使人誚讓峒曾不為動江右頌其公明謂數十年所未有

  王養正泗州人福王時為副使分巡建昌 大兵下江西列城望風潰養正與布政夏萬亨

  知府王域推官劉允浩起兵拒守城破被執械至武昌死之乾隆四十一年俱   賜諡烈愍

  夏萬亨崑山人為江西布政使 大兵至南昌失守避建昌與王養正同被執死之乾隆四

  十一年 賜諡烈愍彭期生海鹽人官湖西兵備道與楊廷麟萬元吉同守贛州城破

  冠帶自縊死乾隆四十一年賜期生諡節愍廷麟元吉均諡忠節

 ︹本朝︺金震出江陵人順治三年分守嶺北道時 大兵甫定贛州居民十無一二震出加意

  撫綏禁止兵卒拷詰財物釋歸難婦岀已貲瘞埋露骸䖍民至今頌之劉武元漢軍鑲紅

  旗人順治四年巡撫南贛時下贛禆將二十餘人皆桀驁武元申明令甲俾嚴輯部伍殘黎漸次安