Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/70

此页尚未校对


  集五年提督金聲桓副將王得仁反攻圍贛州武元與總兵胡有陞堅守數月民無叛志㑹援兵至

  聲桓退走出竒師襲其後敗之於大湖港李成棟自廣東擁衆來攻武元密遣將出其不意擊之斬

  首萬計成棟遂潰分遣諸將擊諸郡餘賊皆平之張鳳儀漢軍正白旗人順治四年分巡

  嶺北全聲桓圍贛與廵撫劉武元總兵胡有陞竭力守禦城中糧匱諸將或言老弱徒糜軍食不若

  殺之并食固守鳳儀曰諸君欲反耶凡守土以為民也王者之師攻城猶不敢妄殺况守城而屠我

  民乎武元是其言未幾援至一郡𫉬全蔡士英漢軍正白旗人順治九年以右副都御史

  巡撫江西勘實荒田請免逋賦五十八萬有奇缺丁五十九萬有奇又請減瑞州浮糧十萬餘石袁

  州糧率每畝浮一斗六升有奇士英請減之視新喻九斗三合為定額以蘇積困疏上皆報可

  廷佐漢軍鑲黄旗人順治十一年巡撫江西一切秕政釐剔務盡未期年境内大治尋擢兩江

  佟國器漢軍正藍旗人順治十二年巡撫南贛劇賊曾拱辰據興國之梅窖坑剽掠吉