Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/71

此页尚未校对


   贛二郡國器遣將討平之長寕黄鄉賊楊興再叛據大帽山國器殱其渠魁招安餘衆又平寕化白

   扇坑三村黄素禾諸盜由是江廣閩楚之賊畧盡先是贛州漕米輸南昌而贛州兵食又自南昌撥

   運舟行灘險人病轉輸國器疏請留贛漕以給鎮兵即以南昌饋贛之米抵漕兵民兩便時重兵駐

   贛日久議興屯田佐軍食國器曰政貴因地制宜屯於贛無益遂罷之許世昌漢軍正紅

   旗人順治十四年巡撫江西廉平不苛釐軍屯辨冤獄聲績甚著湯斌睢州人順治十六年

   爲嶺北參政海寇鄭成功犯江寕遣諜至贛斌捕得立斬之大盜李玉廷聚衆萬餘斌諭降之甫約

   而海警至斌謂巡撫蘇宏祖曰玉廷詐降非心服也度必變變必先窺南安南安城空無兵宜亟往

   守之既設備賊果至遂擒滅之平南軍過南安殺人有司以鬭殺論斌曰力侔者謂之鬬軍無寸傷

   而民以兵死與律不應卒抵軍於法施閏章宣城人順治十八年江西參議分守湖西重

   建袁州昌黎書院及吉安白鷺書院以課諸生愛民禮士崇奬風敎遠近爲之興起劉楗