Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/89

此页尚未校对


  東北至南康府安義縣治六十里西北至靖安縣界四十里漢海昏縣地後漢永元十六年分置建

  昌縣中平二年又分置新呉縣皆屬豫章郡晉因之劉宋徙建昌治海昏城陳初於新吳縣置南江

  州尋廢隋開皇九年省入建昌唐武德五年復置新呉縣屬南昌州八年省永淳二年復置屬洪州

  南唐昇元元年改曰奉新縣宋屬隆興府元屬龍興路明屬南昌府 本朝因之靖安縣

  在府西北一百六十里東西距一百四十里南北距一百十里東至南康府安義縣界二十里西至

  義寕州界一百二十里南至奉新縣界二十里北至武寕縣界九十里東南至奉新縣界十里西南

  至奉新縣界十里東北至南康府建昌縣界三十里西北至武寕縣界一百里漢海昏縣地後漢為

  建昌縣地唐廣明中置靖安鎮楊呉乾貞二年為場南唐昇元元年升為縣屬洪州後州升為南

  昌府縣屬焉宋屬隆興府元屬龍興路明屬南昌府 本朝因之武寕縣在府西北三百

  八十里東西距一百六十里南北距二百四十里東至南康府建昌縣界七十里西至義寕州界九