Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/123

此页尚未校对


  北至萬年縣界三十里西北至餘干縣界二十里漢餘汗縣東南地晉析置晉興縣永嘉七年改興

  安縣尋廢陳天嘉中置安仁縣隋開皇九年併入餘干唐武德四年析置長城縣屬饒州八年省入

  餘干宋開寶八年置安仁埸於此端拱元年升為安仁縣仍屬饒州元屬饒州路明屬饒州府 本

  朝因萬年縣在府東南一百二十里東西距八十里南北距五十五里東至廣信府貴

  溪縣界五十里西至餘干縣界三十里南至安仁縣界十五里北至樂平縣界四十里東南至貴溪

  縣治一百五十里西南至餘干縣界十五里東北至徳興縣治一百六十里西北至鄱陽縣界五十

  里漢鄱陽餘汗縣地明正德七年割鄱陽餘干樂平及廣信之貴溪四邑地置縣名曰萬年屬饒州

  府 本朝因之

 ︹形勢︺地沃土平唐歐陽詢帖地居澹浦邑帶鄱川唐王德連饒州

  廣谷大川當呉楚之交㑹明統志宋黄唐語南接豫章