Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/125

此页尚未校对


  樂平縣城周五里一百八十步門四明正德五年創築 本朝康熙十年建四城樓築壩

  引洎水以衞城郭乾隆五十三年浮梁縣城周四里有奇門六濠廣一丈五尺元至正

  中築明永樂中甃石嘉靖三十七年更築本朝康熙三年修十年嘉慶十二年重修 德 興

  縣城周六里二十四步有奇門六水門一水洞七南北東三面依山西帶河為濠明嘉靖四十

  一年築 本朝順治年閒修安仁縣城周七里門八西南北三面俱臨大河明正徳五

  年土築嘉靖五年石四十一年增築萬年縣城周三里二百四十歩門四濠廣丈餘

  明正徳七年築 本朝康熙九年修二十一年重修

 ︹學校︺饒州府學在府治西明初建於縣治東天寕寺後燬 本朝順治七年以明淮藩故

  址改建康熙元年繚以石垣自後屢加修葺入學額數二十名鄱陽縣學在府城東東湖

  濱舊在城北隅明宏治中遷建 本朝康熙年間修入學額數二十名餘干縣學