Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/127

此页尚未校对


   東羊角山中峯舊在山側宋趙汝愚暨從弟汝靚建汝愚子崇憲師事朱子於此講學謝枋得有記

   明正徳中改建於此 本乾隆二十四年重建南溪書院在餘干縣東萬年縣西境

   宋柴中行講學之所元時其子孫作書院以敎里族程鉅夫記南谷書院在餘干縣東南

   南極峯明儒胡居仁講學處慈湖書院在樂平縣東登高山舊在縣治東南宋楊簡為

   令以禮讓變俗時號慈湖先生簡殁因立書院明萬厯中改建於此 按舊志載長薌書院在浮梁

   縣西南景德鎮宋慶元三年監鎮李齊愈建新田書院在浮梁縣新田都宋侍郎李椿年建久廢又

   𫎇齋書院在德興縣治東舊在縣之遊奕塢宋朱子門人程端𫎇講學之所其子孫改建於此初庵

   書院元邑人傅立建立號初庵故名銀峯書院在縣東南肯堂山舊在縣之延福坊宋淳熙間邑人

   余澣余淵延朱子講學其中明崇禎中改建於此錦江書院在安仁縣西南四十里宋倪玠講學處

   元至正中其子鏜請賜額石洞書院在萬年縣治東舊在萬年鄉宋儒饒魯建明正德中改建於此