Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/51

此页尚未校对


   偰列篪輝和爾舊作畏兀今俱改正胡斗元靖安人至正十年領鄉薦第一署鰲溪書院山

   長賊至靖安斗元以鄉兵擊敗之入縣治與達嚕噶齊綽哈共圖戰守及綽哈被執賊脅之使降罵

   不屈以土埋其腰不死又縛至暗室斗元仆牆以出逃入深山而死巴延子中其先西域

   人祖父仕江西因家焉由東湖書院山長辟為分省都事使守贛州陳友諒破贛子中間道走閩出

   竒計復建昌浮海如元都獻㨗累遷吏部侍郎持節發廣東何真兵救閩至則廖永忠已降何真子

   中墮馬折足致軍前脅降之不屈義釋之乃潛隱進賢之北山明洪武十二年詔以幣聘使者至子

   中曰事晚矣為歌七章飲鴆而死 巴延舊作伯顏今改正︹明︺李叔正靖安人年十二

   能詩為江西十才子之一洪武初以薦徴為國子學正改渭南丞復召為助教時帝方加意國學而

   諸生多貴胄不率教叔正嚴立規條旦夕端坐督課無倦色擢監察御史累遷禮部尚書卒於官妻

   夏氏當陳友諒陷南昌時投井死叔正遂終身不再娶朱善豐城人九嵗通經史能屬文隱