Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/81

此页尚未校对


 營糧務逆酋薄大營率糧臺官吏悉力拒守被害於木果木 贈道銜祀昭忠祠又彭元瑋南昌人

 四川候補知府亦在木果木軍營陣亡  賜卹入祀昭忠祠又馬雄南昌人任陜西畧陽守備

 乾隆三十八年以陣亡  予䘏入祀昭忠祠又黄彬南昌人任廣東崖州樂安巡檢以被匪拒

 捕射傷身死贈按察司知事彭元瑞南昌人乾隆丁丑進士由編修累官至工部尚書孝

 友承家文章經國性廉潔而好施人皆德之卒 贈協辦大學士諡文勤入祀鄉賢祠裘行

 簡曰修子  欽賜舉人授内閣中書累官兵部侍郎署直隸總督所至興滯補弊廉介自矢

 公俸所餘於義舉絶不少吝以勞瘁卒 恩給一品卹典謚恭勤入祀鄉賢祠黄麒瑞

 南昌人由監生候選同知性孝友置義田千畝以贍族設義塾教之𡻕饑於捐賑常數外復出千金

 以資展賑又捐二千金於漏澤園為掩胔之資生平義舉不可悉數入祀鄉賢祠萬承風

 義寕州人乾隆辛丑進士改庶吉士授檢討累官兵部侍郎居心正直立品端方任廣東學政首革