Page:Sibu Congkan Xubian214-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-116.djvu/15

此页尚未校对


  濠深一丈二尺明正德十三年創築 本朝順治十六年以後屢修乾隆七年二十七年重修

 ︹學校︺南康府學在府治南宋紹興中自城西門外遷此元末燬明𥘉再建 本朝屢修入

  學額數二十名星子縣學在縣治東宋紹興中建於城西門外明洪武四年遷府治東南

  萬厯四十一年改建今所 本朝康熙五十六年修入學額數十五名都昌縣學

  治西金街嶺唐咸通中建在縣東南明萬厯中遷縣治西 本朝康熙十一年人遷小南門外五十

  四年移建今所入學額數十五名建昌縣學在縣治東北宋崇寕中建於縣治東慶元

  初遷縣西明天啓元年改建今所 本朝康𤋮五年修十一年重修入學額數十五名安義

  縣學在縣治南明正德十三年建 本朝康熙十一年修五十一年重修入學額數十二名

  白鹿書院在星子縣北廬山五老峯下唐貞元中洛陽人李渤與兄涉讀書廬山嘗畜一

  白鹿自隨寳厯中渤為江州刺史於故處創臺榭遂以白鹿名洞南唐昇元中即其地建學置田命