Page:Sibu Congkan Xubian214-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-116.djvu/49

此页尚未校对


  師居之佛刹之盛冠於江南 本朝順治年間修雍正四年  世宗憲皇帝賜御書瞻雲寺及

  慈遍鑪峯扁額棲賢寺在星子縣五老峯下南齊參軍張希之建唐李渤嘗讀書於此 本

  朝 康𤋮六年重建萬杉寺在星子縣慶雲峯下唐名慶雲院宋景德中僧大超手植萬杉故名

  本朝康𤋮年間重建人有黄巖寺在雙劍峯下唐僧智常建天安寺在府治西宋建名光

  孝院後改今名本朝康𤋮十年修新開寺在都昌縣治西南唐開元中馬祖道一禪師建

  明洪武中重建大果寺在建昌縣西門外舊在縣治東一里唐馬祖建因寺有棃樹實大如

  斗故名明洪武初遷於此雲居寺在建昌縣西南雲居山唐元和中建宋祥符初賜額真如

  禪院為江右名刹後廢明萬厯中重建簡寂觀在星子縣西十五里舊名太虛觀劉宋時

  陸修靜居此卒諡簡靜因以名觀白鶴觀在星子縣五老峯下唐宏道元年建宋祥符中

  賜名承天白鶴觀輿地紀勝在城西北二十里蘇轍記云廬山峯巒之奇秀巖穴之怪邃泉樹之茂