Page:Sibu Congkan Xubian214-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-116.djvu/69

此页尚未校对


  ︹宋︺陸修靜呉興人居廬山簡寂觀有道術文帝製停霞寳輦賜之明帝設崇虚觀通仙堂

  以待之至即求歸不許卒於京賜諡簡寂先生︹唐︺劉元和彭城人居白鶴峯乆之留其弟

  子何玉守舍自入五老峯石室種木瓜為食丹成而逝舉棺將葬空無人矣所居有丹井丹臼存焉

  智常馬祖法嗣也居歸宗寺目有重瞳以藥手按摩致眥皆赤號赤眼歸宗後示寂勅諡至真

  道膺幽州玉田王氏子嗣洞山价初結茅於三峯後居雲居寺天復二年示寂諡宏覺禪

  道簡范陽人初造雲居謁道膺膺大奇之令刻苦事衆徧掌寺務居第一座膺將示寂主

  事問嗣者曰堂中簡主亊意不在簡簡知之一夕遁去有安樂樹神號泣衆悔迎歸聞空中連聲唱

  曰和尚來也譚紫霄泉州人有道術事閩王昶封正一先生閩亡𨼆居廬山棲𨼆洞南唐

  後主召至金陵賜號金門羽客并金紫不受宋開寶六年︹明︺周顛仙建昌人少得狂

  疾人因呼之曰顛元末乞食南昌市中長官初至必謁訴曰告太平人莫測其所謂及太祖克南昌