Page:Sibu Congkan Xubian215-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-117.djvu/12

此頁尚未校對


  湖北舊名龍泉精舍晉僧慧遠建明洪武十一年改今名東林寺在德化縣南廬山麓晉太

  元九年慧遠創建謝靈運為鑿池種蓮號蓮社初為律寺宋改為禪寺紹興間燬明洪武六年重建

   本朝順治十三年重修西林寺在廬山麓與東林寺相對晉太元中僧慧永建隋開皇中

  修唐宋尤盛元時燬洪武十四年復建上大林寺在廬山西大林峯南晉建元末燬明

  宣徳中重建寺前有寶樹二曲幹垂枝圓旋如蓋又中大林寺在廬山錦澗橋北下大林寺在橋西

  上化成寺在廬山講經臺下相近有上崇福寺皆晉慧遠建又中化成寺在香鑪峯右隋

  開皇中建下化成寺在香鑪峯下晉建天池寺在廬山巔宋嘉定中建上有池名天池其

  水四時不竭寺因以名羅漢寺在德安縣南二里羅漢橋西楊呉順義元年建宋大中祥

  符元年改淨土院明成化間重建輿地紀勝南唐時有鐵羅漢五百軀宋曹翰拔江州載置潁川新

  造佛東山寺在瑞昌縣治東宋祥符中建上鐘山寺在湖口縣南上鐘山