Page:Sibu Congkan Xubian215-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-117.djvu/4

此页尚未校对


  十里正統十一年因地僻改置於此今裁又縣西南二十里有黄土港河泊所東北四十里有仰天

  池河泊所俱明初置今廢南湖營在湖口縣西南上鐘山右明成化十三年設守備於徳化

  縣之南湖嘴正徳六年廢嘉靖四十一年以江湖多盜復設守備於湖口仍名南湖營 本朝康熙

  元年増設南湖營水師遊擊分轄沿江營汛後裁遊擊設守備十總各一員及把總二員駐防雍正

  十年改守備為都司鶴問寨河泊所在德化縣西南十五里宋元時置寨以近鶴問

  湖而名明洪武初於此置河泊所今裁又小江河泊所在縣北十里封郭洲明正統五年以沙池高

  頭湖二處河泊所併入今裁又官湖旁有官湖河泊所城西龍開河渡口有魚苗厰舊皆官收魚税

  白水堡在德安縣西一百里東界瑞昌之新義西接武寕之眉山北距瑞昌之南劉坂

  南距建昌之河滸四界相連舊設官兵成守通遠驛在德化縣南六十里明初設驛丞於

  此 本朝乾隆二十七年兼管巡檢事潯陽驛在德化縣東北江濱宋元以來皆置城西