Page:Sibu Congkan Xubian216-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-118.djvu/50

此页尚未校对


  汝明王守仁建久廢

 ︹津梁︺文昌橋在臨川縣東門外跨旴水宋嘉泰中建 本朝康熙三年修十五年重修

  橋在臨川縣南四十里明統志因吕洞賓經此故名黄塘橋在臨川縣西北連礬水口

  孝義橋在臨川縣北五里飛仙橋在崇仁縣東二里黄洲橋在崇仁縣

  治東南為郡西徃來之通道宋嘉祐中建浮梁名平政橋後易曰巨濟淳祐中改創石橋長數十丈

  咸淳間文天祥改今名化蘢橋在崇仁縣治北郭石陂橋在金谿縣南十五里

  為撫信孔道后車橋在金谿縣南四十里亦屬孔道夀安橋在金谿縣西五十里

  貫虹橋在宜黄縣東門外明萬厯中知縣馮舜臣建自為記馬停橋在宜黄縣南崇

  賢鄉跨馬停溪水其水自雷坊小麓斜入黄水迎恩橋在宜黄縣北鳯山前元呉澄有記

  鼇溪橋在樂安縣西南石橋在樂安縣西四十里其石高䂬如橋橋側有動石可運轉