Page:Sibu Congkan Xubian216-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-118.djvu/83

此页尚未校对


   中疏劾首輔周延儒忤㫖切責遷工科疏陳當務十二事後又疏論温體仁六大罪帝怒除名下吏

   按治踰月體仁亦罷中官杜勲令朝佑請罪從中助之復職朝佑不從十一年國事益𣗥乃從獄中

   上疏語過激廷杖六十卒所著有英巨集詹爾選樂安人崇禎進士擢御史大學士錢士升

   以爭李璡請括富户疏被責乞休去爾選疏爭之帝震怒召見武英殿詰之聲色俱厲廷臣在旁皆

   震懾而爾選詞氣不撓諸大臣力救乃削籍歸福王時起故官未上羣小用事憚爾選鯁直令𥙷外

   僚遂不出湯開遠顯祖子崇禎五年由舉人為河南推官帝惡廷臣玩愒持法過嚴開遠上

   疏極諌河南流賊大熾開遠監左良玉軍躬擐甲胄屢致克捷帝以天下用兵意頗重武督撫失事

   多逮繫而大將率姑息開遠復上疏極論帝大怒削籍解京訊治左良玉偕將士七十餘人合奏乞

   留巡按金光辰亦備列其功狀乃命戴罪辦賊討平舞陽大盜楊四等擢按察僉事時賊大擾江北

   開遠數有功廵按史可法薦其治行卓異進秩副使十三年與總兵黄得功等大破革裏眼諸賊以