Page:Sibu Congkan Xubian217-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-119.djvu/13

此页尚未校对


  十二峽江縣學在縣治東百餘步明嘉靖五年崇禎中改建於按察司行署 本

  朝順治年間仍遷舊址入學額數十二名樂育書院在府治東南 本順治八年

  明經書院在府學旁明隆慶中建雲巖書院在府城西 本康熙二年

  龍岡書院在府城西章山之麓 本朝康熙六年蕭江書院在清江縣治南

  本朝順治八年建章山書院在府城章山之麓 本朝嘉慶二十二年知府朱淥建

  高峯書院在新淦縣治東宋建明隆慶中改建儒學内為勉齋祠 本朝康熙四年移建

  惜陰書院舊址惜陰書院舊在新淦縣治東一里晉陶侃讀書處明成化中建書院 本

  康熙元年建縣之北門外金川書院在新淦縣治東北明正德中建祀練安 按舊

  志載清江書院在清江縣治東宋建金鳳書院在金鳳洲宋國子司業黎立武建仰高書院薌林書

  院並明嘉靖中建明宗書院明崇禎中建今俱廢謹附記