Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/33

此页尚未校对


   宜陽縣隋開皇十一年廢安成併於宜陽縣置袁州移縣於州東五里十七年改為宜春分宜

   故城今分宜縣治寰宇記縣在州東八十里雍熙元年析宜春神龍等十郷置縣以便民欲當

   宜春新喻二縣界之中也縣志縣本唐時之安仁鎮以分自宜春故名萍鄉故城

   萍鄉縣東三國呉析宜春地置縣屬安成郡晉以後因之隋唐時遷今治元和志縣東至袁州一百

   四十二里其地多生萍草因以為名寰宇記故城在縣東四十里晉太康元年陳敏自王江東晉遣

   鎮南将軍陶侃來伐甘卓領兵於縣東築壘接連五所號為甘卓壘康樂故城在萬載縣

   東三國吳析建成縣地置陽樂縣屬豫章郡晉初改曰康樂隋省寰宇記古城在縣東北四里宋武

   帝封謝靈運為康樂侯即此地也其城周迴山水有謝公書堂石硯猶存縣志城在縣東二十里又

   縣東隅亦有康樂城元末紅巾劉仁據縣時築周五里萍實里在萍鄉縣北寰宇記楚昭

   王渡江𫉬萍實於此今縣北有萍實里楚王臺因以名縣萬載場即今萬載縣治寰宇記萬