Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/39

此页尚未校对


  安仁驛在分宜縣治東縣舊為安仁鎮驛仍其名嘉靖二十五年移驛東門外崇禎未裁

  愛直驛在萍鄉縣東三十里有古樹亭亭直上故名宋置明裁

 ︹津梁︺秀江橋在府城北門外舊名畫舫橋跨袁江元至正中建湛郎橋在宜春縣

  東三里明統志舊名赤板橋唐貞觀初宜春人彭伉登第其妻與郡吏湛賁之妻姊妹也妻族賀伉

  坐上皆名士獨飯賁於後閣賁自是力學一舉擢上第伉方過此橋聞之失聲墜驢故又名落驢橋

  萬年橋在分宜縣治東跨袁江明嘉靖三十五年建釃水十一道長百二十丈化龍

  橋在分宜縣治東明統志宋淳祐間建尚書張頴書額通濟橋在分宜縣南十五里舊名

  登龍橋明正統中改今名謝恩橋在分宜縣西七里明統志宋承事郎夏侯績每受宸命必

  於橋上謝恩故名萍實橋在萍鄉縣南門外楊呉時建宗濓橋在萍鄉縣東五

  十里盧溪鎮宋周子監税於此後人慕之因名南浦橋在萬載縣治南元大德中建