Page:Sibu Congkan Xubian219-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-121.djvu/29

此页尚未校对


   生計蕭然絶迹公府人以爲賢王質泰和人由鄉舉爲訓導擢御史宣德末厯四川參政行部

   惟啖青菜人呼爲青菜王由山東布政進户部右侍郎拜刑部尚書正統八年忤奄下獄釋爲侍郎

   劉定之永新人正統元年㑹試第一授編修京城大水應詔陳十事景帝即位復上言十事

   帝詔答之成化二年以太常少卿兼侍讀學士入閣輔政江西湖廣災有司方徵民賦以定之言𫉬

   免尋進吏部左侍郎時萬貴妃專寵皇后希得見儲嗣未兆獨定之抗疏力言中外韙之爲人謙恭

   質直以文學名一時卒贈禮部尚書諡文安劉觀吉水人正統進士方年少忽引疾歸杜門

   讀書求聖賢之學四方來學者甚衆知縣劉晟爲築養中書院居之四壁皆書先儒語錄又大書誠

   明敬義四箴以示學者每日端坐無懈容又作勤儉恭恕四箴以教其家取吕氏鄉約表著之以教

   其鄉族有孤嫠不能自存者周之使全其節其所居曰卧廬學者稱卧廬先生鄰郡吳與弼極推重

   孫鼎廬陵人由鄉舉爲松江府教授以孝弟立正統八年楊溥薦爲御史代彭勗督南